Hokido Chậu chữ nhật – Size W 11.5×8.7m X H 3.2cm

1.200.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Hokido

Hokido Chậu chữ nhật cạn đẹp phù hợp cây dáng trực lắc, dáng thiên nhiên ,…

Size W 11.5×8.7m X H 3.2cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online