Hokido chậu Oval mỏng – Size: W 10.7x8cm x H 2.3cm

1.900.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Hokido

Houkidou chậu Oval mỏng

Size: W 10.7x8cm x H 2.3cm

Phù hợp các loại tùng, cây lá bản dáng trực lắc, văn nhân, tàn thiên nhiên ,…

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online