Hokido chậu Oval sâu có thành miệng mini – Size: W 10.3×7.8cm X 3.7cm

2.200.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Hokido

Hokido chậu Oval sâu có thành miệng mini

Size: W 10.3×7.8cm X 3.7cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online