Kasumi chậu tròn vẽ thủ công họa tiết chim hạc- Size: W 7cm x H 6cm

1.450.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Kasumi

Kasumi chậu tròn vẽ thủ công họa tiết chim hạc sưu tầm

Size: W 7cm x H 6cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online