Reiho chậu chữ nhật bo cạnh – Size W: 33 x 27cm X H 9cm

4.500.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Reiho

Reiho chậu chữ nhật bo cạnh duyên

Size W: 33 x 27cm X H 9cm

Phù hơp cây trực lắc, cây tàn thiên nhiên ,…

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online