Ryuraku nanban chậu tròn gốm mộc thô – Size W 25.5cm x 4.5cm

1.500.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Ryugaku

Ryuraku nanban chậu tròn gốm mộc thô

Size W 25.5cm x 4.5cm

Phù hợp cây văn nhân (bunjin),…

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online