Teizan chữ nhật vẽ thủ công hình chiếc lá sưu tầm- Size : W 13.2 x 9cm x H 4.5cm

2.100.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Teizan

Teizan chữ nhật vẽ thủ công hình chiếc lá sưu tầm

Size : W 13.2 x 9cm x H 4.5cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online