2 chậu chữ nhật men đỏ độc đáo – Size 8.2×6.7×3.7cm – 6.8×5.2×2.4cm

350.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Shoseki

2 chậu chữ nhật men đỏ độc đáo –

Size 8.2×6.7×3.7cm – 6.8×5.2×2.4cm

ステータス:在庫あり

Xuất xứ
Hỗ trợ online