Bigei chậu chữ nhật có 2 đầu Sư Tử 2 bên – Size W 10×7.7cm X H 4cm

2.300.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Bigei

Bigei chậu chữ nhật màu đỏ truyền thống có 2 đầu Sư Tử 2 bên độc đáo

Size W 10×7.7cm X H 4cm

ステータス:在庫あり

Xuất xứ
Hỗ trợ online