Bigei chậu chữ nhật men xanh đẹp sưu tầm – Size W 16.2 x 13cm X H 5cm

3.450.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
Made in Bigei

Bigei chậu chữ nhật men xanh đẹp sưu tầm

Size W 16.2 x 13cm X H 5cm

Status: In stock

Xuất xứ
Hỗ trợ online