Bigei tròn cao chân quỳ điêu khắc rồng – size 10.5 cm X 8cm # Code Bi07220395

電話: +84938506537

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Bigei

Bigei tròn cao chân quỳ điêu khắc rồng

Size 10.5 cm X 8cm

Chậu sưu tầm, phù hợp cây bán đổ,…

Xuất xứ
Hỗ trợ online