Chậu móc Tay thủ công men đời thứ 1 Lò Shoseki – 6.6x 5.1cm x 3cm

1.500.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Shoseki
Shoseki chậu đáng sưu tầm 🇯🇵
Móc Tay thủ công men đời 1 Shoseki .
📦 Size: W 6.6x 5.1cm x H 3cm

ステータス:在庫あり

Xuất xứ
Hỗ trợ online