2 chậu tròn phong cách nanban – Size : 9.7×3.5cm – 8.3×3.3cm

560.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Shoseki

2 chậu tròn phong cách nanban –

Size : 9.7×3.5cm – 8.3×3.3cm

ステータス:在庫あり

Xuất xứ
Hỗ trợ online