Chậu tròn ly men độc đáo của lò Shoseki – Size: W 7cm x H 5.7cm

350.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Shoseki

Chậu tròn ly men độc đáo của lò Shoseki

Size: W 7cm x H 5.7cm

ステータス:在庫あり

Xuất xứ
Hỗ trợ online