Chậu chữ nhật Yuki Shoseki vẽ tay hoa Diên Vỹ (Iris) 4 mặt – 12.5×10 X 5cm

3.850.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Shoseki

Chậu chữ nhật Yuki Shoseki vẽ tay hoa Diên Vỹ (Iris)

Size: W 12.5x10cm X H 5cm

ステータス:在庫あり

Xuất xứ
Hỗ trợ online