Chậu Oval men xanh Nhật thương hiệu Reiho – Size : W 46 x 38.5cm x H 5.5cm # Code Re0722065

電話: +84938506537

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Reiho

Chậu Oval men xanh Nhật thương hiệu Reiho đẹp lâu tuổi

Size : W 46 x 38.5cm x H 5.5cm

Xuất xứ
Hỗ trợ online