Fushu – phu nhân ông Watanabe – 21.5cm X 5.8cm * Code S07220399

電話: +84938506537

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Fushu

Chậu của Fushu – phu nhân ông Watanabe sinh năm 1927 🇯🇵

Size: W 21.5cm X 5.8cm

Xuất xứ
Hỗ trợ online