Bigei Chậu Oval cạn màu nâu đỏ truyền thống – Size: W 18.3×14.8cm X H 3.2cm

2.750.000

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Bigei

Bigei Chậu Oval cạn màu nâu đỏ truyền thống phù hợp cây trực lắc, tàn thiên nhiên,…

Size: W 18.3×14.8cm X H 3.2cm

ステータス:在庫あり

Xuất xứ
Hỗ trợ online