Hokido Chậu chữ nhật siêu đẹp sưu tầm – 14.5x11cm X 4cm # Code H07220395

電話: +84938506537

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Hokido

Chậu chữ nhật Houkidou với cốt đát sang xin mịn hiếm có một dòng chậu gốm nào sánh đươc .

Size: W 14.5x11cm X 4cm

Phù hơp với các loại tùng và cây lá bản dáng trực lắc, tàn thiên nhiên,…

Xuất xứ
Hỗ trợ online