Chậu Oval men xanh Nhật thương hiệu Reiho – Size : W 25.5 cm x H 9.5cm # Code Ha0722048

電話: +84938506537

₫ VND
  • ₫ VND
  • $ USD
  • ¥ JPY
生産場所 Reiho

Chậu Oval men xanh Nhật thương hiệu Reiho

Size : W 25.5 cm x H 9.5cm

Xuất xứ
Hỗ trợ online